Scenariusze lekcji o współczesnym  świecie

Scenariusze lekcji o współczesnym świecie

1 grudnia, 2015 Wyłączono przez xgerry

Sposób, aby przybliżyć uczniom świat

Edukacja Globalna – Efekt Domina: innowacyjne scenariusze lekcji o współczesnym świecie trafią do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce.

W trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej do szkół podstawowych i gimnazjów w całej Polsce zostały przesłane specjalne przesyłki. Zawierają pakiety materiałów „Edukacja Globalna – Efekt Domina” przeznaczone dla nauczycieli i uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej i klas 1–3 gimnazjum. Scenariusze mogą być wykorzystane na lekcjach wychowawczych, lekcjach wiedzy o społeczeństwie, a także w ramach bloku między przedmiotowego lub zajęć dodatkowych. Wykorzystują naturalną dociekliwość dzieci odwołują się do posiadanej wiedzy i różnych doświadczeń życia codziennego w Polsce. Wszystko po to, by przybliżyć sytuację dzieci wychowywanych w różnych kulturach i tradycjach w innych miejscach na świecie: w Bangladeszu, Rumunii, czy w Laosie. Chodzi także o to, by pokazać, że tuż obok nas może dziać się coś, co wymaga od nas dużej wrażliwości. Stąd temat hospicjum dziecięcego, czy walki o to, by nie znaleźć się na marginesie życia.

Do każdego scenariusza dołączony jest filmowy reportaż, który stanowi wprowadzenie, ale i pogłębienie omawianych zagadnień. Na płycie znajduje się także galeria wymownych zdjęć, które Kulczyk Foundation zebrała właśnie w trakcie projektów pomocowych w miejscach będących podstawą scenariuszy lekcyjnych.

“Bardzo liczymy na wrażliwość oraz pomysłowość samych nauczycieli oraz dyrekcji szkół. Gdy tworzyliśmy pierwsze odcinki Efektu Domina w telewizji TVN chcieliśmy oczywiście promować różne sposoby na skuteczną pomoc potrzebującym. Ale zaczęliśmy też myśleć o tym, że to właśnie telewizja jako medium nierzadko krytykowane za zbytnią sensacyjność, ma jednak szansę stać się punktem wyjścia dla nowego nurtu w edukacji. Nurtu, w którym doceniając możliwości dzieci próbujemy pomóc im zrozumieć świat. Właśnie zrozumieć, zyskać perspektywę, wrażliwość, a nie „nauczyć się na pamięć” – podkreśla Dominika Kulczyk.

Te niecodzienne lekcje w mogą być początkiem akcji pomocowych inicjowanych przez uczniów. W samych scenariuszach zaproponowano przykłady takich działań, np. nawiązanie przez klasę, czy całą szkołę współpracy z wybranym domem dziecka, przygotowanie gry planszowej dla dzieci z hospicjum, napisanie i nagranie bajki dla dzieci z Zambii.

Dodatkowym elementem projektu jest konkurs filmowy realizowany na platformie MillionYou, w którym można wygrać iPady dla całej klasy oraz drukarki do szkół. Zadaniem uczestników konkursu będzie zaplanowanie i przeprowadzenie akcji, która w jakiś sposób zmienia świat na lepszy, a następnie podsumowanie tego projektu w formie filmu. Konkurs już wkrótce!

Więcej informacji o Edukacji Globalnej – Efekt Domina oraz o konkursie filmowym można znaleźć na stronie www.edukacjaglobalna.com. Na stronie tej są także dostępne wszystkie te materiały, które trafią do szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Podoba się ? Podziel się z innymi: